Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324-2012

Редколегія

Головний редактор

Єгоров Б.В.
доктор технічних наук, професор, ректор Одеської національної академії харчових технологій (ОНАХТ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/200000-0001-7526-0315
SCOPUS ID: 56578802600
E-mail: bogdan@onaft.edu.ua

Заступник головного редактора

Поварова Н.М.
кандидат технічних наук, доцент кафедри технології м'яса, риби і морепродуктів, проректор з наукової роботи ОНАХТ, м. Одеса, Україна
E-mail: povarova.natasha@gmail.com
Ткаченко Н.А.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри технології молока, жирів і парфюмерно-косметичних засобів (ОНАХТ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2557-3927
SCOPUS ID: 57190658629
E-mail: nataliya.n2013@gmail.com

Технічний редактор

Турецький В.О.
викладач кафедри іноземних мов ОНАХТ, м. Одеса, Україна
E-mail: turetsky@ukr.net

Відповідальний редактор

Капустян А.І.
кандидат технічних наук, доцент кафедри харчової хімії та експертизи ОНАХТ, м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2557-3927
SCOPUS ID: 57200944824
E-mail: fst.journal@ukr.net

Редакційна колегія

Іоргачова К.Г.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (ОНАХТ), м. Одеса, Україна
ORCID: http:// orcid.org/0000-0002-6106-1785
SCOPUS ID: 57189377049
E-mail: iorgachova@gmail.com
Акуліч А.В.
доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Могилівського державного університету харчування, м. Могилів, Республіка Білорусь
Алексієва І.
доктор технічних наук, професор, проректор з міжнародної інтеграції та підвищення кваліфікації Університету харчових технологій, м. Пловдив, Болгарія
E-mail: tourismexam@abv.bg
Безусов А.Т.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри біотехнології консервованих продуктів та напоїв, ОНАХТ, м. Одеса, Україна
E-mail: anatoliy.bezusov@gmail.com
(048) 71-24-032
Бурдо О.Г.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту ОНАХТ, м. Одеса, Україна
Віннікова Л.Г.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри технології м’яса, риби та морепродуктів ОНАХТ, м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6106-1785
Верхівкер Я. Г.
доктор технічних наук, професор кафедри біоінженерії та води Одеської національної академії харчових технологій, м. Одеса, Україна
E-mail: yaverkhivker@gmail.com
Драгоєв С. Г.
проректор з наукової роботи і бізнес партнерства, доктор технічних наук, професор кафедри технології м’яса та риби, Університет харчових технологій, м. Пловдів, Болгарія
ORCID: http:// orcid.org/0000-0003-4817-6008
SCOPUS ID: 15727 424300
E-mail: logos200 0lt@gmail.com
Драгоєв С. Г.
проректор з наукової роботи і бізнес партнерства, доктор технічних наук, професор кафедри технології м’яса та риби, Університет харчових технологій, м. Пловдів, Болгарія;
ORCID: http:// orcid.org/0000-0003-4817-6008
SCOPUS ID: 15727 424300
E-mail: logos200 0lt@gmail.com
Д’яконова А. К.
доктор технічних наук, професор кафедри технології ресторанного та оздоровчого харчування ОНАХТ м. Одеса, Україна
Еланідзе Л. Д.
доктор харчових технологій, професор Інститу-ту харчових технологій Телавського державного університету ім. Я. Гогебашвілі, Грузія
Капрельянц Л.В.
доктор технічних наук, професор кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування, (ОНАХТ), м. Одеса, Україна
ORCID: http:// orcid.org/0000-0003-2136-5669
SCOPUS ID: 55782222900
E-mail: leonid@onaft.edu.ua
Коваленко О.О.
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри біоінженерії та води (ОНАХТ), м. Одеса, Україна
E-mail: e_kov@ukr.net
Крусір Г. В.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій (ОНАХТ), м. Одеса, України
E-mail: krussir.65@gmail.com
Лілішенцева Г. М.
кандидат технічних наук, доцент кафедри продовольчих товарів, Білоруський державний економічний університет, м. Мінськ, Білорусія
E-mail: Lilishenceva.hanna@gmail.com
Лайма Чесоніене
доктор технічних наук, професор, факультет лісних наук та екології, Інститут навколишнього середовища та екології, Олександрійський Сталгінський університет, Литва
Марінов М.
професор кафедри технології бродильних виробництв Університету харчових технологій, м. Пловдив, Болгарія
Мардар М.Р.
доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків , ОНАХТ, м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0831-500X
E-mail: marinamardar2003@gmail.com
Мардар М.Р.
проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків, доктор технічних наук, професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі (ОНАХТ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0831-500X
E-mail: marinamardar2003@gmail.com
Марцин Курек
доктор, доцент департаменту харчування, Варшавський природничий університет, Польща
Нікіпєлова О. М.
доктор хімічних наук, професор, Державний заклад «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України, м. Одеса, Україна
SCOPUS ID: 650788
Ніколенко М. В.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та хімічної технології харчових добавок і косметичних засобів Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна
Некрасов П.А.
доктор технічних наук, професор кафедри технології жирів і продуктів бродіння, Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків, Україна
ORCID: 0000-0003-0831-500X
SCOPUS ID: 57163343900
E-mail: nekrasov2007@gmail.com
Олівера Дюрагіц
доктор, директор інституту харчових технологій, Університет в м. Нові Сад, Сербія
Осипова Л.А.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри технології вина та енології ОНАХТ, м. Одеса, Україна
E-mail: twkpit@gmail.com
(048) 71-24-044
Пилипенко Л.М.
доктор технічних наук, професор кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування (ОНАХТ), м. Одеса, Україна
ORCID: http:// orcid.org/ 0000-0002-3739-1872
SCOPUS ID: 55336937500
E-mail: l.n.pylypenko@ukr.net
Сурай П.
доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії харчування сільськогосподарського університету Годолло, Угорщина, проф. кафедри еволюційної біології та екології університету Глазго, Великобританія
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5012-8681
SCOPUS ID: 7005199156
E-mail: psurai@feedfood.co.uk
Тележенко Л. М.,
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування (ОНАХТ), м. Одеса, Україна
ORCID: http:// orcid.org/ 0000-0001-6675-2625
SCOPUS ID: 57194025461
E-mail: telegenko@ukr.net
Тележенко Л.М.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування (ОНАХТ), м. Одеса, Україна
ORCID: http:// orcid.org/ 0000-0001-6675-2625
SCOPUS ID: 57194025461
E-mail: telegenko@ukr.net
Ткаченко О.Б.
доктор технічних наук, завідувач кафедри товарознавства та митної справи, (ОНАХТ), м. Одеса, Україна
Хосіташвілі М. Л.
доктор технічних наук, доцент кафедри сільського господарства та хімії, Телавський Університет ім. Я. Гогебашвілі, Грузія
Хотіварі А.В.
кандидат технічних наук Грузинського науково-дослідного інституту харчової промисловості, Грузія
Черно Н.К.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри харчової хімії та експертизи (ОНАХТ), м. Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4851-1347
SCOPUS ID: 6508343300
E-mail: cherno.onaft@gmail.com
Чигиринець О. Е.
доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігора Сікорського», м. Київ, Україна