Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324-2012

Індексування

Ulrich's Periodicals Directory (З 8 вересня 2015)

Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всьому тематичними напрямками.

Food Science and Technology Abstracts

FSTA є бібліографічною базою даних анотацій і індексування (A & I) науково-технічних досліджень та інформації, що стосується продуктів харчування, напоїв і харчування. Він містить понад 1300 000 індексованих записів, з повнотекстовими посиланнями, де вони доступні.

WorldCat

WorldCat - найбільша в світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів про всі види творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center.

Bielefeld Academic Search Engine (З 9 листопада 2015)

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - пошукова служба (Німеччина), яка є одним з потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських учених.

Directory of Open Access Journals (З 9 листопада 2016)

Directory of Open Access Journals (DOAJ) — міжнародний мультидисциплінарний каталог журналів відкритого доступу. Містить понад 10000 назв наукових журналів та метадані статей цих журналів. Каталог прагне охопити усі відкриті наукові журнали, що дотримуються загальних принципів якості наукових видань, і тим самим сприяти їх поширенню, використанню та популяризації руху Відкритого доступу.

EBSCOhost

EBSCOhost агрегатор повнотекстових видань. Включає в себе 375 повнотекстових баз даних і більш 350000 електронних книг.

Журнал індексується в Index Copernicus International

Index Copernicus International є міжнародною, що спеціалізованою платформою для просування наукових досягнень, а також підтримки національного та міжнародного співробітництва між вченими, видавцями наукових журналів і науковими організаціями". ICV 2014: 62.51, ICV 2015: 64.88

Google Scholar

Google Scholar - є вільнодоступним веб-пошукачем, який індексує повнотекстові роботи або метаданні наукової літератури через масив видавничих форматів та напрямків. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн журналів Європи та найбільших наукових видавництв Америки, плюс наукові книги й інші не рецензованих журналах.

ResearchBib (З березня 2015)

ResearchBib - безкоштовна академічна база даних, яка індексує і забезпечує відкритий доступ до рецензуємих журналів, повнотекстових статей, наукових конференцій і позиціях.

WoS

Emerging Sources Citation Index (ESCI) — база даних наукових журналів, яка є частиною Core Collection Web of Science. Поява база даних обумовлено значним розширенням світf наукового цитирований, а також глобалізацією науки і наукової діяльності. На сьогоднішній день в базу даних можуть приймати журнали регіонального рівня, які освітлюють локальні питання.